2
I
X
Z

VACHERON CONSTANTIN

Historiques全日曆1948

VACHERON CONSTANTIN Historiques全日曆1948_3100V/000R-B359
型號:3100V/000R-B359
系列:HISTORIQUES
機芯類別:手動機械
機芯編號:4400 QCL手動機芯
錶款:男錶
錶徑:直徑40mm
材質:玫瑰金
錶鏡:藍寶石水晶
錶背:透明
防水:30M
參考價格:台幣 1,140,000(Oct,2018)
功能:日期,星期,月份,月相,日內瓦印記
其他簡介:動力儲存65小時
更多 VACHERON CONSTANTIN 文章
相關錶款
Harmony陀飛輪計時
型號:5100S/000P-B056
參考價:台幣 10,010,000
(2015-01-21)
2015年羊年腕錶
型號:86073/000R-9889
參考價:電洽
(2015-01-16)
2015年羊年腕錶
型號:86073/000P-9890
參考價:電洽
(2015-01-16)
TOLEDO 1951
型號:86300/000R-9826
參考價:電洽
(2014-01-05)
OVERSEAS CHRONOGRAPH
型號:49150/000R-9338
參考價:電洽
(2020-01-05)
MALTE SMALL MODEL
型號:25530/000R-9742
參考價:電洽
(2014-12-26)
TRADITIONNELLE SMALL MODEL
型號:25558/000R-9759
參考價:電洽
(2014-12-26)
TRADITIONNELLE SMALL MODEL
型號:25558/000G-9758
參考價:電洽
(2014-12-26)
Patrimony Traditionnelle 小型單
型號:81590/000R-9847
參考價:電洽
(2014-12-26)
Patrimony Traditionnelle 小型單
型號:81590/000G-9848
參考價:電洽
(2014-12-26)
Patrimony Traditionnelle 腕錶
型號:81577/V01R-9271
參考價:電洽
(2014-12-26)
TRADITIONNELLE SMALL MODEL
型號:25557/Q01R-9277
參考價:電洽
(2014-12-26)
Patrimony Traditionnelle 金質錶鍊
型號:25553/Q01R-9696
參考價:電洽
(2014-12-26)
Patrimony Traditionnelle 金質錶鍊腕錶
型號:81576/V01R-9695
參考價:電洽
(2014-12-26)
Patrimony Traditionnelle 腕錶
型號:82673/000G-9821
參考價:電洽
(2014-12-26)
Patrimony Traditionnelle 腕錶
型號:82172-000R-9382
參考價:電洽
(2014-12-26)
Patrimony Traditionnelle 腕錶
型號:87172/000R-9301
參考價:電洽
(2014-12-26)
Patrimony Traditionnelle 腕錶
型號:87172/000R-9302
參考價:電洽
(2014-12-26)
Patrimony Contemporaine
型號:85180/000R-9248
參考價:台幣 890,000
(2014-10-15)
Métiers d'Art Mécaniques Ajourées
型號:82020/000G-9924
參考價:台幣 2,520,000
(2014-10-15)