2
I
X
Z

VACHERON CONSTANTIN

Traditionnelle陀飛輪限量鉑金珍藏款

VACHERON CONSTANTIN Traditionnelle陀飛輪限量鉑金珍藏款_6000T/000P-B347
型號:6000T/000P-B347
系列:TRADITIONNELLE
機芯類別:自動機械
機芯編號:2146自動機芯
錶款:男錶
錶徑:直徑41mm
材質:鉑金
錶鏡:藍寶石水晶
錶背:透明
防水:30M
限量:25
參考價格:電洽
功能:日內瓦印記
其他簡介:動力儲存80小時
更多 VACHERON CONSTANTIN 文章
相關錶款
Overseas計時碼錶
型號:5500V/110A-B481
參考價:台幣 950,000
(Oct,2018)
Overseas兩地時間腕錶
型號:7900V/110A-B334
參考價:台幣 800,000
(Oct,2018)
Overseas超薄萬年曆
型號:4300V/000R-B064
參考價:台幣 2,500,000
(Oct,2018)
Historiques全日曆1948
型號:3100V/000R-B359
參考價:台幣 1,140,000
(Oct,2018)
Historiques American 1921
型號:1100S/000R-B430
參考價:台幣 950,000
(Oct,2018)
Historiques全日曆1942
型號:3110V/000A-B426
參考價:台幣 635,000
(Oct,2018)
Traditionnelle月相動力儲存小型號
型號:83570/000R-9915
參考價:台幣 1,300,000
(Oct,2018)
Traditionnelle全日曆限量鉑金珍藏款
型號:4010T/000P-B345
參考價:電洽
(Oct,2018)
FIFTYSIX自動腕錶
型號:4600E/000A-B442
參考價:台幣 377,000
(Oct,2018)
FIFTYSIX自動腕錶
型號:4600E/000R-B441
參考價:台幣 630,000
(Oct,2018)
FIFTYSIX星期日曆
型號:4400E/000A-B437
參考價:台幣 560,000
(Oct,2018)
FIFTYSIX星期日曆
型號:4400E/000R-B436
參考價:台幣 1,050,000
(Oct,2018)
FIFTYSIX全日曆
型號:4000E/000A-B439
參考價:台幣 740,000
(Oct,2018)
FIFTYSIX全日曆
型號:4000E/000R-B438
參考價:台幣 1,160,000
(Oct,2018)
FIFTYSIX陀飛輪
型號:6000E/000R-B488
參考價:電洽
(Oct,2018)
藝術大師熱氣球腕錶波爾多1784
型號:7610U/000G-B246
參考價:電洽
(Oct,2018)
藝術大師熱氣球腕錶巴尼奧勒1785
型號:7610U/000G-B245
參考價:電洽
(Oct,2018)
藝術大師熱氣球腕錶凡爾賽1783
型號:7610U/000G-B244
參考價:電洽
(Oct,2018)
藝術大師熱氣球腕錶巴黎1784
型號:7610U/000G-B243
參考價:電洽
(Oct,2018)
藝術大師熱氣球腕錶巴黎1783
型號:7610U/000G-B210
參考價:電洽
(Oct,2018)