2
I
X
Z

ROGER DUBUIS

Excalibur王者之劍自動上鍊腕錶

ROGER DUBUIS Excalibur王者之劍自動上鍊腕錶_RDDBEX0602
型號:RDDBEX0602
系列:Excalibur 45系列
機芯類別:自動機械
機芯編號:RD830
錶款:男錶
錶徑:45mm
材質:其它
錶鏡:藍寶石水晶
錶背:透明
錶帶:橡膠
防水:50M
參考價格:台幣 497,000(Oct,2017)
功能:日期
其他簡介:鈦金屬錶殼
更多 ROGER DUBUIS 文章
相關錶款
Excalibur 42計時碼錶
型號:DBEX0390
參考價:台幣 1,370,000
(Oct,2013)
Excalibur 42計時碼錶
型號:DBEX0387
參考價:台幣 848,000
(Oct,2013)
Excalibur 42腕錶
型號:DBEX0386
參考價:台幣 1,635,000
(Oct,2013)
Excalibur 42腕錶
型號:DBEX0385
參考價:台幣 601,000
(Oct,2013)
Excalibur 42腕錶
型號:DBEX0384
參考價:台幣 601,000
(Oct,2013)
Excalibur 36玫瑰金鍊帶腕錶
型號:DBEX0381
參考價:台幣 2,715,000
(2015-04)
Excalibur 36玫瑰金鍊帶腕錶
型號:DBEX0380
參考價:台幣 1,500,000
(Oct,2013)
Excalibur 36鑲鑽腕錶
型號:DBEX0378
參考價:台幣 621,000
(Oct,2013)
Excalibur 36鑲鑽腕錶
型號:DBEX0377
參考價:台幣 707,000
(Oct,2013)
Excalibur 36鑲鑽腕錶
型號:DBEX0376
參考價:台幣 707,000
(Oct,2013)
ROGER DUBUIS KingSquare 女用鑽錶
型號:DBKS0014
參考價:台幣 5,170,000
(Oct,2012)
ROGER DUBUIS Velvet 白金鑲鑽鍊帶腕錶
型號:DBVE0002
參考價:台幣 4,015,000
(Oct,2012)
玫瑰金鑲鑽鍊帶腕錶
型號:DBVE0004
參考價:台幣 2,280,000
(2015-05)
ROGER DUBUIS Velvet 白金鑲鑽腕錶
型號:DBVE0007
參考價:台幣 1,240,000
(Oct,2012)
ROGER DUBUIS Velvet 玫瑰金鑲鑽腕錶
型號:DBVE0006
參考價:台幣 1,240,000
(Oct,2012)
ROGER DUBUIS Velvet 紫水晶與尖晶石腕錶
型號:DBVE0005
參考價:台幣 1,280,000
(Oct,2012)
ROGER DUBUIS Excalibur Lady 女用自動腕錶
型號:DBEX0278
參考價:台幣 621,000
(Oct,2012)
ROGER DUBUIS Excalibur Lady 女用自動腕錶
型號:DBEX0287
參考價:台幣 621,000
(Oct,2012)
ROGER DUBUIS Excalibur Lady 女用自動腕錶
型號:DBEX0276
參考價:台幣 1,460,000
(Oct,2012)
ROGER DUBUIS Excalibur Lady Jewellery 女用自動鑽錶
型號:DBEX0273
參考價:台幣 2,375,000
(Oct,2012)