2
I
X
Z

HERMES

Carré Cuir皮革裝飾腕錶

HERMES Carré Cuir皮革裝飾腕錶
系列:Carré Cuir
機芯類別:石英機芯
機芯編號:石英機芯
錶款:女錶
錶徑:24 x 24mm
材質:玫瑰金
錶鏡:藍寶石水晶
防水:30M
參考價格:台幣 532,800(Oct,2018)
其他簡介:錶款鑲嵌68顆鑽石/鱷魚皮面盤
更多 HERMES 文章
相關錶款
Nantucket 飄花鑽錶
型號:
參考價:台幣 220,600
(Oct,2018)
Nantucket 雪花珠寶腕錶
型號:
參考價:電洽
(Oct,2018)
Klikti珠寶腕錶
型號:
參考價:電洽
(Oct,2018)
Klikti珠寶腕錶
型號:
參考價:電洽
(Oct,2018)
Heure H Double Jeu漆面珠寶腕錶
型號:
參考價:台幣 215,700
(Oct,2018)
Heure H Double Jeu漆面珠寶腕錶
型號:W046342WW00
參考價:台幣 315,400
(Oct,2018)
Carré Cuir皮革裝飾腕錶
型號:W045035WW00
參考價:台幣 272,700
(Oct,2018)
Arceau Casaque腕錶
型號:
參考價:台幣 121,600
(Oct,2018)
Arceau Casaque腕錶
型號:
參考價:台幣 121,600
(Oct,2018)
Arceau Cavales腕錶
型號:
參考價:台幣 319,100
(Oct,2018)
Arceau Cavales腕錶
型號:W045230WW00
參考價:台幣 323,900
(Oct,2018)
Arceau 鈦金屬計時碼錶
型號:W045779WW00
參考價:台幣 189,400
(Oct,2018)
Arceau 鈦金屬計時碼錶
型號:W045780WW00
參考價:台幣 194,700
(Oct,2018)
Carré H腕錶
型號:W045778WW00
參考價:台幣 256,500
(Oct,2018)
Carré H腕錶
型號:W045777WW00
參考價:台幣 256,500
(Oct,2018)
Arceau Robe du soir皮革馬賽克拼貼
型號:W046075WW00
參考價:電洽
(Oct,2018)
Arceau Les pirouettes au gallop微繪琺瑯
型號:
參考價:電洽
(Oct,2018)
Slim d’Hermès GMT兩地時間腕錶
型號:W046386WW00
參考價:台幣 525,000
(Oct,2018)
Slim d’Hermès守候時光腕錶
型號:CA4.870.220/MHA
參考價:台幣 1,393,200
(Oct,2018)
Slim d’Hermès超薄萬年曆腕錶
型號:W041406WW00
參考價:台幣 1,288,200
(Oct,2018)