2
I
X
Z

CHRISTOPHE CLARET

Marguerite

CHRISTOPHE CLARET Marguerite_MTR.MT115.000-030
型號:MTR.MT115.000-030
機芯類別:自動機械
機芯編號:MT115
錶款:女錶
錶徑:42.50 x 12.07毫米
材質:白金
錶鏡:藍寶石水晶
錶背:透明
錶帶:紅色鱷魚皮配紅色縫紉線及白金螺絲
錶扣款式:針扣
防水:30M
限量:30
參考價格:瑞朗 69,000(2015-06)
其他簡介:錶冠白金鑲嵌凸圓形白金寶石及一顆紅寶石/雙重顯示錶盤:時間或「Il m’aime passionnément」(他熱烈地愛著我)/表背可看到結合了「他愛我,他不愛我」遊戲的自動上弦擺陀
更多 CHRISTOPHE CLARET 文章
相關錶款
Poker
型號:MTR.PCK05.041-060
參考價:台幣 6,380,000
(Oct,2015)
X-TREM-1
型號:MTR.FLY11.120-128
參考價:台幣 9,800,000
(Oct,2015)
Margot
型號:MTR.EMT17.000-020
參考價:台幣 10,280,000
(Oct,2015)
Marguerite
型號:MTR.MT115.080-110
參考價:台幣 2,480,000
(Oct,2015)
Aventicum
型號:MTR.AVE15.070-107
參考價:台幣 1,980,000
(Oct,2015)
Soprano
型號:MTR.TRD98.050-058
參考價:台幣 17,600,000
(Oct,2015)
Kantharos
型號:MTR.MBA13.902
參考價:台幣 4,390,000
(Oct,2015)
Maestoso
型號:MTR.DTC07.030-050
參考價:台幣 6,600,000
(Oct,2015)
Allegro
型號:MTR.ALG89.000-020
參考價:台幣 9,800,000
(Oct,2015)
Marguerite
型號:MTR.MT115.080-110
參考價:電洽
(2020-07-03)
Marguerite
型號:MTR.MT115.040-070
參考價:電洽
(2015-06)
Poker
型號:MTR.PCK05.001-020
參考價:台幣 6,619,000
(2014-10)
Soprano
型號:MTR.TRD98.020-028
參考價:台幣 18,317,000
(2014-10)
Kantharos
型號:MTR.MBA13.902
參考價:台幣 4,541,000
(2014-10)
Margot
型號:MTR.EMT17.000-020
參考價:台幣 10,698,000
(2014-10)
X-TREM-1
型號:MTR.FLY11.070-078
參考價:台幣 10,313,000
(2014-10)
Maestoso
型號:MTR.DTC07.060-080
參考價:台幣 7,158,000
(2014-10)
Poker撲克腕錶
型號:MTR.PCK05.021-040
參考價:台幣 5,900,000
(2014-03-05)
Baccara
型號:MTR.BCR09.010-019
參考價:台幣 7,620,000
(2014-10)
21 Blackjack
型號:
參考價:台幣 6,500,000
(Oct,2013)