2
I
X
Z

CARTIER

Cartier Libre Baignoire Débordante腕錶

CARTIER Cartier Libre Baignoire Débordante腕錶
系列:Cartier Libre Crash Radieuse
機芯類別:石英機芯
機芯編號:石英機芯
錶款:女錶
材質:白金
錶鏡:藍寶石水晶
防水:30M
限量:50
參考價格:台幣 2,490,000(Oct,2018)
其他簡介:錶款鑲崁鑽石與黑色尖晶石
更多 CARTIER 文章
相關錶款
XL pasha
型號:W3109255
參考價:台幣 291,000
(2015-06)
Pasha Seatimer Chronograph
型號:W301980M
參考價:台幣 1,350,000
(2015-06)
神秘錶
型號:W1556224
參考價:台幣 2,040,000
(2015-06)
Pasha石英女錶
型號:W3140001
參考價:台幣 185,000
(2015-06)
BALLON BLEU DE CARTIER
型號:W6920037
參考價:台幣 670,000
(2015-06)
39毫米浮動式陀飛輪腕錶
型號:
參考價:台幣 36,690,000
(2014-10)
39毫米浮動式陀飛輪腕錶
型號:W6920104
參考價:台幣 3,140,000
(2015-06)
「地球與月亮」陀飛輪腕錶
型號:W1556222
參考價:台幣 8,050,000
(2015-6)
八日動力儲存陀飛輪計時碼錶
型號:W1556245
參考價:台幣 5,500,000
(2015-06)
Astrocalendaire 天體運轉式萬年曆
型號:W1556242
參考價:台幣 6,100,000
(2015-6)
Clé de Cartier系列腕錶
型號:WJCL0011
參考價:台幣 1,360,000
(2015-12)
Clé de Cartier系列鑽錶
型號:
參考價:台幣 5,200,000
(2015-03)
Clé de Cartier系列鑽錶
型號:
參考價:台幣 2,400,000
(2015-03)
Clé de Cartier系列腕錶
型號:
參考價:台幣 1,130,000
(2015-03)
Clé de Cartier系列腕錶
型號:
參考價:台幣 1,790,000
(2015-03)
Clé de Cartier系列腕錶
型號:
參考價:台幣 1,130,000
(2015-03)
Clé de Cartier系列腕錶
型號:
參考價:台幣 605,000
(2015-03)
BALLON BLEU DE CARTIER腕錶超大型款
型號:W6920076
參考價:台幣 346,000
(2015-03)
BALLON BLEU DE CARTIER腕錶超大型款
型號:W6920079
參考價:台幣 328,000
(2015-03)
BALLON BLEU DE CARTIER腕錶
型號:W6920078
參考價:台幣 328,000
(2015-03)