2
I
X
Z

CARL F. BUCHERER

馬利龍緣動力腕錶

CARL F. BUCHERER 馬利龍緣動力腕錶_00.10921.03.23.01
型號:00.10921.03.23.01
系列:馬利龍
機芯類別:自動機械
機芯編號:CFB A2050自動上鍊機芯
錶款:男錶
錶徑:直徑43.1mm
材質:玫瑰金
錶鏡:藍寶石水晶
錶背:透明
防水:30M
參考價格:電洽
功能:日期,天文台認證
更多 CARL F. BUCHERER 文章
相關錶款
CARL F. BUCHERER Alacria 0010701081511
型號:10701081511
參考價:台幣 182,000
(Dec-03)
CARL F. BUCHERER Manero RetroGraph 166-225-9
型號:166-225-9
參考價:台幣 184,000
(Dec-03)
CARL F. BUCHERER Patravi T-Graph B166.104.1
型號:B166.104.1
參考價:台幣 225,000
(Dec-03)
CARL F. BUCHERER Patravi T-Graph 166-103-0
型號:166-103-0
參考價:台幣 225,000
(Dec-03)
CARL F. BUCHERER Patravi AutoDate 0010622082411
型號:10622082411
參考價:台幣 245,000
(Dec-03)
CARL F. BUCHERER Patravi AutoDate 0010622062411
型號:10622062411
參考價:台幣 260,000
(Dec-03)
CARL F. BUCHERER Patravi TravelTec 166-201-1
型號:166-201-1
參考價:台幣 282,000
(Dec-03)
CARL F. BUCHERER 曼帝洛RetroGrade逆跳腕錶
型號:10901031601
參考價:台幣 585,000
(Oct,2011)
CARL F. BUCHERER Alacria B369.303.4
型號:B369.303.4
參考價:台幣 567,000
(Dec-03)
CARL F. BUCHERER Archimedes萬年曆錶 00.10209.03.13.01
型號:10209031301
參考價:台幣 631,000
(Dec-03)
CARL F. BUCHERER 曼帝洛Perpetual萬年曆腕錶
型號:169-001-7
參考價:台幣 895,000
(Oct,2011)
CARL F. BUCHERER Alacria鑽錶 B369.371.6
型號:B369.371.6
參考價:台幣 878,000
(Dec-03)
CARL F. BUCHERER MANERO計時碼錶 0010902031621
型號:10902031621
參考價:台幣 1,200,000
(Dec-03)