2
I
X
Z

BVLGARI

Octo Roma

BVLGARI Octo Roma_103083
型號:103083
系列:Octo
機芯類別:自動機械
機芯編號:BVL 191 Solotempo
錶款:男錶
錶徑:41mm
材質:精鋼
錶鏡:藍寶石水晶
錶背:透明
錶帶:鋼鏈
防水:50M
參考價格:台幣 244,300(2019-10)
更多 BVLGARI 文章
相關錶款
BVLGARI Sotirio Bulgari 125週年紀念腕錶玫瑰金款
型號:
參考價:台幣 912,000
(Oct,2009)
BVLGARI Sotirio Bulgari日期逆跳腕錶精鋼款
型號:
參考價:台幣 227,900
(Oct,2009)
BVLGARI Sotirio Bulgari逆跳年曆腕錶白金款
型號:
參考價:台幣 1,282,000
(Oct,2009)
BVLGARI Sotirio Bulgari陀飛輪萬年曆腕錶鉑金款
型號:
參考價:台幣 7,123,000
(Oct,2009)