2
I
X
Z

BLANCPAIN

Villeret女裝日曆腕錶

BLANCPAIN Villeret女裝日曆腕錶_6127_2987_MMB
型號:6127_2987_MMB
系列:Villeret經典
機芯類別:自動機械
機芯編號:1151
錶款:女錶
錶徑:33.2mm
材質:玫瑰金
錶鏡:藍寶石水晶
錶背:透明
錶帶:18K紅金米蘭鍊帶
防水:30M
參考價格:台幣 1,181,000(2019-10)
功能:日期
更多 BLANCPAIN 文章
相關錶款
DAMASQUINÉE
型號:6615A-3612-55B
參考價:台幣 3,409,000
(2015-06)
QUANTIÈME COMPLET
型號:3663-2954-55B
參考價:台幣 921,000
(2015-06)
ULTRAPLATE
型號:6102-3642-55A
參考價:台幣 332,000
(2015-06)
RÉVEIL GMT
型號:Calibre 1241H
參考價:台幣 1,147,000
(2015-06)
AUTOMATIQUE 8 JOURS
型號:8805-1134-53B
參考價:台幣 616,000
(2015-06)
RÉVEIL GMT
型號:8841-3630-53B
參考價:台幣 1,369,000
(2015-06)
BATHYSCAPHE
型號:5000-1230-B52A
參考價:台幣 369,000
(2020-06-23)
500噚GMT兩地時間腕錶
型號:50021-12B30-52B
參考價:台幣 924,000
(2015-06)
500噚腕錶
型號:50015-12B30-52B
參考價:台幣 787,000
(2015-06)
GRANDE DATE « AQUA LUNG »
型號:2850B-1130A-64B
參考價:台幣 373,000
(2015-06)
GRANDE DATE « AQUA LUNG »
型號:2850B-3630A-64B
參考價:台幣 661,000
(2015-06)
DEMI-FUSEAU HORAIRE 8 JOURS
型號:6661-3631-55B
參考價:台幣 1,415,000
(2015-06)
QUANTIÈME ANNUEL GMT
型號:6670-3642-55B
參考價:台幣 1,279,000
(2015-06)
QUANTIÈME COMPLET DEMI-SAVONNETTE
型號:6664-3642-55B
參考價:台幣 921,000
(2015-06)
QUANTIÈME COMPLET
型號:654-1529-55B
參考價:台幣 819,000
(2015-06)
Bathyscaphe 飛返計時碼錶
型號:5200-1110-70B
參考價:台幣 552,000
(2014-10)
Bathyscaphe 飛返計時碼錶
型號:5200-0130-NABA
參考價:台幣 545,000
(2014-10)
倒置機芯腕錶
型號:6616-1527-55B
參考價:台幣 1,228,000
(2014-10)
8日鍊鏤空腕錶
型號:6633-1500-55B
參考價:台幣 2,175,000
(2014-10)
飛返計時脈搏碼錶
型號:6680F-3631-55B
參考價:台幣 1,005,000
(2014-10)