2
I
X
Z

NOA

1675 Lady鑽石腕錶

NOA 1675 Lady鑽石腕錶
機芯類別:自動機械
機芯編號:N.O.A A2671自動機械
錶款:女錶
錶徑:36mm
材質:精鋼
錶鏡:藍寶石水晶
錶帶:橡膠
防水:100M
參考價格:台幣 159,750(Oct,2008)
功能:日期
其他簡介:精鋼鑲鑽錶殼/面盤有鑲鑽夜光時標及指針
相關錶款
1675 Lady Diamonds
型號:
參考價:台幣 112,500
(Oct,2008)
1675 Gents
型號:
參考價:台幣 65,300
(Oct,2008)
1675 Au Limited Edition
型號:
參考價:台幣 459,000
(Oct,2008)
1675 Medium Diamond
型號:
參考價:台幣 147,600
(Oct,2008)
2050 S Limited Edition
型號:
參考價:台幣 132,800
(Oct,2008)
480 SCYLLIS
型號:
參考價:台幣 137,300
(Oct,2008)