2
I
X
Z

CARTIER

Ballon Bleu de Cartier RG Diamond

CARTIER Ballon Bleu de Cartier RG Diamond_WE900551
型號:WE900551
機芯類別:自動機械
機芯編號:Cal. 076自動機械(基礎機芯ETA Cal.2892-A2)
錶款:女錶
錶徑:直徑36.5mm
材質:玫瑰金
振頻:28,800
錶鏡:藍寶石水晶
錶背:金屬實心
錶帶:皮革
參考價格:台幣 975,000(Nov,2011)
其他簡介:錶殼鑲鑽,總重約1.3克拉/紫色亮面錶帶,搭配18K玫瑰金可調式折疊錶扣/25石,儲能指示42小時/銀色漆面瓷釉錶盤
更多 CARTIER 文章
相關錶款
Panthère de Cartier 美洲豹迷你腕錶
型號:WSPN0019
參考價:台幣 111,000
(2019-10)
Panthère de Cartier 美洲豹迷你黃K金腕錶
型號:WGPN0016
參考價:台幣 555,000
(2019-10)
Panthère de Cartier 美洲豹迷你鑲鑽腕錶
型號:WJPN0019
參考價:台幣 865,000
(2019-10)
Panthère de Cartier 美洲豹迷你鋪鑽腕錶
型號:HPI01325
參考價:台幣 2,200,000
(2019-10)
La Panthère美洲豹腕錶
型號:HPI01297
參考價:台幣 88,000
(2019-10)
La Panthère美洲豹腕錶
型號:HPI01217
參考價:台幣 1,730,000
(2019-10)
Panthère de Cartier 美洲豹手環腕錶
型號:WJPN0022
參考價:台幣 1,340,000
(2019-10)
Panthère Dentelle美洲豹腕錶
型號:HPI01294
參考價:台幣 3,310,000
(2019-10)
Rotonde de Cartier Panthère美洲豹腕錶
型號:HPI01301
參考價:台幣 2,210,000
(2019-10)
Révélation d’une Panthère美洲豹腕錶
型號:
參考價:台幣 8,300,000
(2019-10)
Baignoire 腕錶小型款
型號:WGBA0007
參考價:台幣 337,000
(2019-10)
Baignoire Allongée腕錶中型款
型號:WGBA0009
參考價:台幣 765,000
(2019-10)
Baignoire Allongée腕錶中型款
型號:WJBA0007
參考價:台幣 1,270,000
(2019-10)
Santos-Dumont腕錶大型款
型號:WSSA0022
參考價:台幣 119,000
(2019-10)
Santos-Dumont腕錶大型款
型號:W2SA0011
參考價:台幣 173,000
(2019-10)
Santos-Dumont腕錶大型款
型號:WGSA0021
參考價:台幣 364,000
(2019-10)
Santos de Cartier 計時碼錶超大型款
型號:W2SA0008
參考價:台幣 413,000
(2019-10)
Santos de Cartier 計時碼錶超大型款
型號:WGSA0017
參考價:台幣 765,000
(2019-10)
Santos de Cartier 鏤空腕錶大型款
型號:WHSA0009
參考價:台幣 825,000
(2019-10)
Tonneau 玫瑰金腕錶大型款
型號:WGTN0006
參考價:台幣 690,000
(2019-10)