2
I
X
Z

CHOPARD

CHOPARD Eszeha 2004 Special Edition WH12/1904RL

CHOPARD CHOPARD Eszeha 2004 Special Edition WH12/1904RL_WH12/1904RL
型號:WH12/1904RL
機芯類別:自動機械
錶款:男錶
材質:玫瑰金
錶鏡:藍寶石水晶
錶帶:皮革
限量:限量100只
參考價格:台幣 234,000(Jan,2008)
更多 CHOPARD 文章
相關錶款
Happy Palm
型號:278578-4001
參考價:台幣 617,000
(Oct,2018)
Happy Sport Manufacture
型號:278573-3010
參考價:台幣 469,000
(Oct,2018)
Happy Sport Oval
型號:275362-5003
參考價:台幣 653,000
(Oct,2018)
GPMH 2018 Race Edition
型號:168570-3004
參考價:台幣 246,000
(Oct,2018)
GTS Power Control
型號:168566-3007
參考價:台幣 274,000
(Oct,2018)
Mille Miglia 2018 Race Edition
型號:168589-3006
參考價:台幣 187,000
(Oct,2018)
Mille Miglia Racing Colours
型號:168589-3008
參考價:台幣 196,000
(Oct,2018)
L.U.C XP Esprit de Fleurier Peony
型號:131944-5003
參考價:台幣 3,428,000
(Oct,2018)
L.U.C Quattro
型號:161926-5004
參考價:台幣 859,000
(Oct,2018)
Happy Ocean鑲鑽款
型號:274945-1002
參考價:台幣 1,887,000
(Oct,2017)
Happy Dreams
型號:204445-1001
參考價:台幣 1,618,000
(Oct,2017)
Happy Ocean腕錶
型號:278587-3002
參考價:台幣 270,000
(Oct,2017)
Mille Miglia限量版計時碼錶
型號:168580-3001
參考價:台幣 361,000
(Oct,2017)
Happy Diamonds
型號:204444-1001
參考價:台幣 1,008,000
(Oct,2016)
Happy Diamonds40週年特定錶款
型號:204445-1001
參考價:台幣 1,618,000
(Oct,2016)
Happy Diamonds40週年特定錶款
型號:204445-5002
參考價:台幣 1,618,000
(Oct,2016)
Happy Fish
型號:278578-6001
參考價:台幣 316,000
(Oct,2016)
Happy Diamonds
型號:209429-1201
參考價:台幣 882,000
(Oct,2016)
Happy Sport
型號:278559-3006
參考價:台幣 592,000
(Oct,2016)
GPMH Chrono
型號:168570-3002
參考價:電洽
(Oct,2016)