2
I
X
Z

CARTIER

BALLON BLEU DE CARTIER腕錶

CARTIER BALLON BLEU DE CARTIER腕錶_W69009Z3
型號:W69009Z3
系列:BALLON BLEU DE CARTIER系列
機芯類別:自動機械
機芯編號:049型自動上鏈機械機芯
錶款:男錶
錶徑:42.1毫米
錶徑厚度:13mm
材質:精鋼
錶鏡:藍寶石水晶
錶背:金屬實心
錶帶:間金
錶扣款式:折疊扣
防水:30M
參考價格:台幣 328,000(2015-03)
功能:日期
其他簡介:18K黃金配精鋼錶鏈/鍍銀雕紋珠光錶盤,羅馬數字
更多 CARTIER 文章
相關錶款
Panthère de Cartier 美洲豹迷你腕錶
型號:WSPN0019
參考價:台幣 111,000
(2019-10)
Panthère de Cartier 美洲豹迷你黃K金腕錶
型號:WGPN0016
參考價:台幣 555,000
(2019-10)
Panthère de Cartier 美洲豹迷你鑲鑽腕錶
型號:WJPN0019
參考價:台幣 865,000
(2019-10)
Panthère de Cartier 美洲豹迷你鋪鑽腕錶
型號:HPI01325
參考價:台幣 2,200,000
(2019-10)
La Panthère美洲豹腕錶
型號:HPI01297
參考價:台幣 88,000
(2019-10)
La Panthère美洲豹腕錶
型號:HPI01217
參考價:台幣 1,730,000
(2019-10)
Panthère de Cartier 美洲豹手環腕錶
型號:WJPN0022
參考價:台幣 1,340,000
(2019-10)
Panthère Dentelle美洲豹腕錶
型號:HPI01294
參考價:台幣 3,310,000
(2019-10)
Rotonde de Cartier Panthère美洲豹腕錶
型號:HPI01301
參考價:台幣 2,210,000
(2019-10)
Révélation d’une Panthère美洲豹腕錶
型號:
參考價:台幣 8,300,000
(2019-10)
Baignoire 腕錶小型款
型號:WGBA0007
參考價:台幣 337,000
(2019-10)
Baignoire Allongée腕錶中型款
型號:WGBA0009
參考價:台幣 765,000
(2019-10)
Baignoire Allongée腕錶中型款
型號:WJBA0007
參考價:台幣 1,270,000
(2019-10)
Santos-Dumont腕錶大型款
型號:WSSA0022
參考價:台幣 119,000
(2019-10)
Santos-Dumont腕錶大型款
型號:W2SA0011
參考價:台幣 173,000
(2019-10)
Santos-Dumont腕錶大型款
型號:WGSA0021
參考價:台幣 364,000
(2019-10)
Santos de Cartier 計時碼錶超大型款
型號:W2SA0008
參考價:台幣 413,000
(2019-10)
Santos de Cartier 計時碼錶超大型款
型號:WGSA0017
參考價:台幣 765,000
(2019-10)
Santos de Cartier 鏤空腕錶大型款
型號:WHSA0009
參考價:台幣 825,000
(2019-10)
Tonneau 玫瑰金腕錶大型款
型號:WGTN0006
參考價:台幣 690,000
(2019-10)