2
I
X
Z

VENTURA

v-tec Kappa

VENTURA v-tec Kappa
機芯類別:電子機芯
機芯編號:VEN-04數位式機芯
錶款:男錶
材質:其它
錶鏡:藍寶石水晶
錶帶:橡膠
參考價格:電洽
功能:計時,鬧鈴,萬年曆
其他簡介:經Titanox特殊處理的強化抗刮痕鈦金屬錶殼/12/24模式時間顯示/EasySkroll旋鈕控制系統/抗反光LCD顯示幕
更多 VENTURA 文章
相關錶款
v-tec Kappa鈦金膠帶款
型號:
參考價:電洽
v-tec Kappa鍍黑鈦金款
型號:
參考價:電洽
v-tec Zeta白色精鋼款
型號:
參考價:電洽
v-tec Zeta鍍黑款
型號:
參考價:電洽
v-tec Zeta
型號:
參考價:電洽