2
I
X
Z

BELL & ROSS

BELL & ROSS BR03-92 Ceramic白色陶瓷女錶

BELL & ROSS BELL & ROSS BR03-92 Ceramic白色陶瓷女錶
機芯類別:自動機械
錶款:女錶
錶徑:42mm
材質:陶瓷
錶鏡:藍寶石水晶
錶背:金屬實心
錶帶:皮革
防水:50M
參考價格:台幣 281,000(Sep,2005)
更多 BELL & ROSS 文章
相關錶款
BELL & ROSS Vintage BR123
型號:
參考價:台幣 107,000
(Apr,2006)
BELL & ROSS BR 01-92 Bicolor
型號:BR0192-BICOL/SCR
參考價:電洽
(Oct,2011)
BELL & ROSS INSTRUMENT BRS Gold
型號:
參考價:台幣 385,000
(Sep,2005)
BELL & ROSS INSTRUMENT BRS Ceramic
型號:
參考價:電洽
BELL & ROSS INSTRUMENT BR 01-93 24H GMT
型號:
參考價:台幣 186,300
(Sep,2005)
BELL & ROSS AVIATION BR03 INSTRUMENT
型號:
參考價:台幣 130,800
(Sep,2005)
BELL & ROSS BR 03-92 Military
型號:
參考價:台幣 130,800
(Sep,2005)
BELL & ROSS BRS Ceramic 白陶瓷玫瑰金女錶
型號:
參考價:台幣 265,000
(Sep,2005)
BELL & ROSS BR02 Instrument Chronograph
型號:
參考價:台幣 493,400
(Sep,2005)
BELL & ROSS BR 02 Instrument Blue 1000M
型號:
參考價:台幣 225,100
(Sep,2005)
BELL & ROSS Instrument BR 01 Airborne
型號:
參考價:台幣 201,000
(Sep,2005)
BELL & ROSS Inatrument BR01-92 Heritag
型號:
參考價:台幣 167,000
(Sep,2005)
BELL & ROSS BR Instrument Grand Minuteur
型號:
參考價:台幣 2,125,000
(Sep,2005)
BELL & ROSS BR Instrument Minuteur Toubillon
型號:
參考價:台幣 9,269,000
(Sep,2005)