2
I
X
Z

RALPH LAUREN

RALPH LAUREN Stirrup Large Full Pave

RALPH LAUREN RALPH LAUREN Stirrup Large Full Pave
機芯類別:自動機械
機芯編號:RL750自動上鍊機芯
錶款:男錶
錶徑:直徑36.60×38.50mm
材質:白金
錶鏡:藍寶石水晶
錶背:金屬實心
錶帶:皮革
防水:30M
參考價格:台幣 1,965,000(Oct,2012)
功能:計時
其他簡介:錶款鑲嵌鑽石428顆約3.93克拉/48小時動力儲存
更多 RALPH LAUREN 文章
相關錶款
32 毫米錶款玫瑰金
型號:RLR00161700
參考價:電洽
(2019-12-17)
Petite-鏈節錶款
型號:RLR0041100
參考價:電洽
(2019-12-17)
精鋼鏈節–迷你錶款
型號:RLR0040000
參考價:電洽
(2019-12-17)
Sporting Classic Chronometer
型號:
參考價:電洽
(2019-12-17)
32毫米玫瑰金單行鑽石腕錶
型號:RLR00161701
參考價:電洽
(2019-12-17)
RL67
型號:RLR0250900
參考價:電洽
(2019-12-17)
Sporting飛行陀飛輪腕錶
型號:
參考價:電洽
(2019-12-17)
Diamond 全鋪鑲鑽石
型號:RLR00132200
參考價:電洽
(2014-03-17)
RL 867 Modern Art Deco
型號:
參考價:台幣 1,488,000
(Oct,2013)
RL 867 Diemond
型號:
參考價:台幣 2,363,000
(Oct,2013)
Stirrup Large Rose Gold
型號:
參考價:台幣 805,000
(Oct,2013)
Stirrup Large White
型號:
參考價:台幣 107,000
(Oct,2013)
Stirrup Large Black
型號:
參考價:台幣 107,000
(Oct,2013)
Stirrup Link 中型全鋪鑲鑽石
型號:
參考價:台幣 7,031,000
(Oct,2013)
Stirrup Medium Steel
型號:
參考價:台幣 162,000
(Oct,2013)
Stirrup Link
型號:
參考價:台幣 73,000
(Oct,2013)
RALPH LAUREN Sporting Chronograph Guilloche 45mm
型號:
參考價:台幣 276,000
(Oct,2012)
RALPH LAUREN Sporting Chronograph 39mm
型號:
參考價:台幣 269,000
(Oct,2012)
RALPH LAUREN Safari RL67 Chronograph
型號:
參考價:台幣 258,000
(Oct,2012)
RALPH LAUREN Sporting Chronograph 39mm
型號:
參考價:台幣 197,000
(Oct,2012)