2
I
X
Z

FORTIS

FORTIS FORTIS B-47 Mysteryous Planets 神祕行星

FORTIS FORTIS FORTIS B-47 Mysteryous Planets 神祕行星_677-20-31-L01
型號:677-20-31-L01
機芯類別:自動機械
機芯編號:F-2024自動機芯
錶款:男錶
錶徑:直徑47mm
材質:精鋼
錶鏡:藍寶石水晶
錶背:透明
錶帶:皮革
防水:200M
限量:限量500只
參考價格:台幣 133,800(Oct,2012)
其他簡介:跳動小時圓盤顯示於不同位置
更多 FORTIS 文章
相關錶款
B-47 Big Black
型號:675.18.81
參考價:電洽
FORTIS FORTIS F-43 Flieger 系列鬧鈴 GMT 計時碼錶
型號:703-20-92-LC05
參考價:台幣 554,400
(Oct,2012)
FORTIS FORTIS F-43 Flieger 系列鬧鈴計時碼錶
型號:702-10-81-L16
參考價:台幣 357,600
(Oct,2012)
FORTIS FORTIS F-43 Flieger 系列
型號:700-10-81-L01
參考價:台幣 71,600
(Oct,2012)
FORTIS FORTIS B-47 World Timer Gmt
型號:674-21-11-L01
參考價:台幣 114,300
(Oct,2012)
FORTIS FORTIS B-42 Flieger 計時碼錶
型號:635-10-72-Si02
參考價:台幣 92,000
(Oct,2012)
FORTIS Rolf Sachs -Frisson
型號:595-11-82
參考價:台幣 48,000
(Oct,2012)
FORTIS B-47 Big Steel
型號:675.10.81 K
參考價:台幣 81,000
(Oct,2012)
FORTIS B-42 Mars 500 2010 LE
型號:647.28.13 L 13
參考價:台幣 127,400
(Oct,2012)
FORTIS Spaceleader
型號:661.20.31 K
參考價:台幣 140,000
(Oct,2011)
FORTIS Spacematic LE
型號:623.22.41 N01
參考價:台幣 37,500
(Oct,2011)
FORTIS Stratoliner Black
型號:665.10.11 M
參考價:台幣 103,000
(Oct,2011)
FORTIS Spacematic LE
型號:623.22.42 N39
參考價:台幣 37,500
(Oct,2011)
FORTIS Flieger Lady Automatic
型號:621.10.12 M
參考價:台幣 45,500
(Oct,2011)
FORTIS Official Cosmonauts Chronograph
型號:630.10.92 M
參考價:台幣 94,000
(Oct,2011)
FORTIS Official Cosmonauts Chronograph Diamond
型號:630.14.92 Si02
參考價:台幣 343,000
(Oct,2011)
FORTIS Marinemaster Daydate
型號:647.10.41 K
參考價:台幣 48,200
(Oct,2011)
FORTIS B-47 Big Steel
型號:675.10.81 K
參考價:台幣 86,000
(Oct,2011)
FORTIS B-47 Big Black
型號:675.18.81 K
參考價:台幣 100,000
(Oct,2011)
FORTIS B-42 Stratoliner Chronograph
型號:665.12.71 L 01
參考價:台幣 134,000
(Oct,2011)